' Vliegveldroostering – DTC info

Vliegveldroostering

Vliegveldroostering op de B-vleugel

Ruwe indeling vliegveldroostering:

Vliegveldroostering week 15 (update 13-4-2022)

Vliegveldroostering week 16 (update 21-4-2022)

Pagina om te openen op het digibord bovenaan de trap:
https://www.dtcinfo.nl/b2_wing/
Vergeet niet bovenaan ook de juiste shifttijd de selecteren.

Wifi instellen op het digibord bovenaan de trap:
Stap 1: Klik op het wereldbolletje rechtsonderin de taakbalk

Stap 2: Selecteer Eduroam en vul je eigen gegevens in (hanze emailadres en wachtwoord) en selecteer “Ok”

 

Digitaal toetsen groeit en we moeten ons ruimtegebruik daarop aanpassen. Daarom behandelen we bij de roostering de vier grote lokalen op de B2 vleugel (B2.035, B2.185, B2.161, B2.167) voortaan als één ruimte. Studenten krijgen geen lokaal meer op hun rooster te zien, alleen nog dat ze naar de B2 vleugel op ZP7 moeten gaan. Aan de balie bij de trap melden ze zich en geven ze aan voor welk tentamen ze komen. Dan krijgen ze een ticket met een lokaal en een plaatsnummer. Wanneer een hulpmiddel is toegestaan, krijgen ze hier ook een kaartje voor, waarop het toegestane hulpmiddel staat.

Voorbeeld van ticket:

Voorbeeld hulpmiddelen:

Surveillanten krijgen ook geen lokaal meer op hun rooster. Gaandeweg zullen we met deze manier van roosteren steeds meer rekening houden met no-show percentages en voorkomen dat we in half lege lokalen komen te zitten. Hieronder staan eerst een paar van de belangrijkste punten en daarna volgt een overzicht van alle zaken waar je aan moet denken als je surveilleert op vliegveld B2.

Ruwe indeling
Het TC maakt een paar dagen van tevoren een ruwe indeling van de toetsen en de surveillanten. Deze wordt bij de balie weergegeven op een prowise scherm.

Deze indeling staat bovenaan deze pagina.

De belangrijkste informatie staat aan de rechterkant van het Excel bestand. Dat is de verdeling. Tenzij er een specifiek lokaal in die kolom staat begin je met het uitdelen van tickets in het dichtsbijzijnde lokaal en daarna werk je de gang af.

Geen eerste surveillanten meer op de  B-vleugel
We stappen op de B-vleugel af van het concept eerste surveillant. Ieder lokaal krijgt nog steeds twee surveillanten, maar jullie moeten de taken onderling verdelen.

De baliesurveillant
Als je B2 op je rooster ziet staan en toch als eerste surveillant bent aangemerkt, betekent dit dat je Hoofdsurveillant bent.

De baliesurveillanten hebben een hele belangrijke rol tijdens het eerste deel van iedere shift. De baliesurveillanten halen alle enveloppen op en communiceren de (ruwe) lokaalindeling naar surveillanten en studenten.

DTA’s
Je mag ervoor kiezen om dta’s van verschillende toetsen op één formulier te registreren zodat je niet met meerdere lijsten hoeft te lopen. Vul in dat geval wel de juiste tentamen code in achter iedere student.

Zeg ook om welke toets het gaat als je een dta aanvraagt.

Vooraf

 • Studenten hebben B2 op hun rooster en moeten zich melden bij de balie bovenaan de trap en krijgen daar een ticket met een lokaal en een zitplaats. Studenten kunnen op een digibord zien welke tentamens er allemaal zijn.
 • De balie is bemand door twee surveillanten. Eén van deze surveillanten is verantwoordelijk voor het ophalen van alle sleutels en enveloppen. De ander assisteert bij het uitdelen van tickets en voegt zich na de start bij de surveillant in het lokaal met de minste surveillanten. Als je bent ingedeeld als hoofdsurveillant of als eerste surveillant op de B2 vleugel ben je baliesurveillant. Of je ook de hoofdverantwoordelijke bent voor de sleutels en de enveloppen zie je in de bijzonderheden op je rooster.
 • Het TC maakt een ruwe lokaalindeling zodat de baliesurveillanten weten welke tickets ze moeten uitdelen. Over het algemeen heb je te maken met dezelfde typen toetsen. Zo zullen Software en iQualify toetsen zelden in dezelfde ruimte zitten.
 • Surveillanten zien net als studenten ook alleen B2 op hun rooster. Jullie melden je een half uur voor de start bij de balie en worden door de baliesurveillanten over de lokalen verdeeld.
 • NB! Studenten met een bijzondere voorziening hebben geen ticket nodig. Zij (en hun surveillanten) krijgen nog een specifiek lokaal door op hun rooster.

In het lokaal

 • Eenmaal in het lokaal spreken surveillanten onderling af welke taken ze op zich nemen. Er is geen onderscheid meer tussen eerste surveillant en gewone surveillant.
 • Laat alleen studenten toe met een ticket.
 • Een stuk of vier computers vooraan in het lokaal zijn standaard gereserveerd voor studenten die moeten worden verplaatst vanwege een technisch probleem. Deze plekken hebben een groene stip naast het PC nummer op het schotje.
 • Verzamel tickets van computers die tijdens de toets uitvallen en niet meer te herstarten zijn. Deze komen in het laatje met defecten bij de balie en worden niet meer uitgedeeld tot de computers zijn gerepareerd.

Achteraf

 • Als je na je shift naar een andere locatie moet terwijl er nog ET’ers in je lokaal zitten sluit je dit kort met de andere surveillanten op de B2 vleugel. In principe is de andere surveillant in het lokaal dan degene die blijft. Als die ook ergens anders heen moet kan je overleggen met de anderen.
 • Het is niet erg dat er één surveillant per lokaal blijft. De baliesurveillant fungeert na het eerste kwartier van elke dienst als overloop surveillant.
 • Lever al je spullen (lijsten, tickets, sleutel, etc.) weer in bij de balie.