FairPort


Vanaf 22-06-2023 wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze webpagina.
Binnenkort wordt deze website opgeheven.
Voor informatie over de planning van digitale toetsen zie: https://digirooster.hanze.nl/dtc
Je dient geautoriseerd te zijn om deze pagina te kunnen bereiken.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Toetscentrum van de Hanzehogeschool Groningen.


From 22-06-2023 this web page will no longer be used.
This website will be shut down soon.
For information about the planning of digital exams, see: https://digirooster.hanze.nl/dtc
You must be authorized to access this page.

If you have any questions, please contact the Examination Center of Hanze University of Applied Sciences Groningen.